THE CENTRAL REGION TOURIST GUIDE TRAINING

THE CENTRAL REGION TOURIST GUIDE TRAINING

วิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง นำเที่ยวได้ 26 จังหวัด

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง 26 จังหวัด

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง สำหรับผู้มีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่ามัธยมการศึกษาตอนปลาย สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ทุกชาติทุกภาษารวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วย ใช้นำเที่ยวได้ในเขตภาคกลาง ตามจังหวัดที่กำหนดไว้โดยประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ มี 26 จังหวัดดังต่อไปนี้ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว หลักสูตรนี้มีจำนวนชั่วโมงการอบรมที่ 130 ชั่วโมง จัดฝึกอบรมทุกวันต่อเนื่อง ระยะเวลาอบรม 22 วัน สำหรับผู้ที่ต้องการหาหลักสูตรอบรมที่รวดเร็ว ไม่ยืดเยื้อ ซึ่งถูกใจวัยรุ่นหลายๆท่าน เหมาะกับท่านที่อยู่ว่างๆ ที่กำลังมองหาโอกาสและช่องทางใหม่ๆ ให้กับตัวเอง

สามารถนำเที่ยวในเขตจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด โดยไม่จำกัดประเภทการนำเที่ยว ท่านสามารถนำเที่ยวได้ทั้งทางบก ทางน้ำ เดินป่า ปีนเขา ดูนก เหล่านี้เป็นต้น จังหวัดในเขตภาคกลางทั้ง 26 จังหวัด เป็นเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ครบครัน จัดโปรแกรมนำเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มของผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย สัมภาษณ์ 19 เมษายน 2567 เปิดอบรม 20 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2567

บรรยากาศการออกทัศนศึกษา

รายละเอียดของหลักสูตร

รูปแบบการฝึกอบรม

จัดฝึกอบรมทุกวันต่อเนื่องรวดเดียว 23 วัน ไม่มีการแบ่งวันเสาร์วันอาทิตย์ เพื่อตอบสนองให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับฝึกอบรม ที่ต้องการมองหาหลักสูตรการอบรมไกด์ระยะสั้นที่จบเร็ว แบบเร่งด่วน จะได้รีบไปทำงานในวงการท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วน แม้ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ก็ไม่หยุด ว่ากันรวดเดียวให้เสร็จสิ้นไปเลย ไม่ยืดเยื้อ ชักช้า ให้เสียเวลา จัดอบรมวันละ 6 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 16.00 น. (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง) ระยะเวลาการอบรม 23 วัน จำนวน 130 ชั่วโมง ท่านสามารถขาดลาได้ร้อยละ 20 ของชั่วโมงการอบรมรวมของหลักสูตร สัมภาษณ์ 19 เมษายน 2567 เปิดอบรม 20 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2567

กำหนดการ การอบรม

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 16 เมษายน 2567

สัมภาษณ์ 19 เมษายน 2567

เริ่มอบรม 19 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2567  อบรมทุกวันต่อเนื่อง 23 วัน

รับเพียง 160 ที่นั่ง

ขอบเขตจังหวัดที่นำเที่ยวได้

ขอบเขตภาคกลาง ที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว รวม 26 จังหวัด

สถานที่จัดฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 37 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร ณ อาคาร 3 ชั้น 6 ห้อง 3-613 เดินทางมาง่าย ที่จอดรถเยอะ สถานที่โอ่โถง กว้างขวาง ไม่แออัดยัดเยียด มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน 2 สาย แอร์พอร์ตลิ้งค์ และสายสีเหลือง รถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย ให้ลงสถานี หัวมาก สถานีรถไฟฟ้าห่างจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1 กิโลเมตร

โครงสร้างหลักสูตร 130 ชั่วโมง

ความรู้ทางวิชาการทั่วไป ประกอบด้วยวิชาต่างๆ รวม 8 วิชา จำนวน 24 ชั่วโมง

ความรู้ทางวิชาการเฉพาะภูมิภาค ประกอบด้วยวิชาต่างๆ รวม 7 วิชา จำนวน 27 ชั่วโมง

ความรู้และทักษะเฉพาะอาชีพ ประกอบด้วยวิชาต่างๆ รวม 12 วิชา จำนวน 39 ชั่วโมง

ความรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย  4 หัวข้อ จำนวน 40 ชั่วโมง

การทัศนศึกษานอกสถานที่ จำนวน 2 เส้นทาง

ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมในหลักสูตร

ค่าสมัคร 1,000 บาท จ่ายเมื่อตัดสินใจสมัคร

ค่าลงทะเบียนอบรม 24,000 บาท จ่ายวันเรียนวันแรก

รวมการค่าใช้จ่ายนี้รวมค่าออกทัศนศึกษาแล้ว ไม่มีการขอเก็บเงินเพิ่มใดใดอีก

(หมายเหตุ) ไม่รวมค่าประกันภัยอุบัติเหตุ

วิธีการสำรองที่นั่งอบรม

โอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 064-0-35439-4 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ จำนวน 1,000 บาท

แจ้งสลิปการโอนเงิน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ผ่านทางไลน์ของ Admin ที่ Line Id: tnguide

เงินค่าสำรองที่นั่งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะนำไปเป็นค่าสมัครของท่านเมื่อเปิดอบรม

Admin ดึงเข้ากลุ่มไลน์ของแต่ละรุ่นเพื่อรับทราบข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ และเตรียมตัวอบรมตามกำหนดต่อไป

หมายเหตุ จำนวนผู้สำรองที่นั่งต้องมีขั้นตํ่าอยู่ที่ 25 ท่าน จึงจะเปิดดำเนินการอบรมได้

หมายเหตุสำคัญ

ศูนย์อบรมมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จะทำการตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ผู้สมัครแต่ละรายนำมายื่นประกอบการสมัครเข้าอบรม ทุกราย หากพบว่าเป็นเอกสารเท็จ ผู้สมัครอบรมรายนั้นๆ จะสิ้นสภาพการเป็นผู้อบรมในหลักสูตรทันที ทั้งยังจะมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และไม่สามารถเรียกร้องค่าสมัคร และค่าลงทะเบียนอบรมคืนได้ทุกกรณี

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้าอบรม

อายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์

เป็นบุคคลสัญชาติไทย

มีวุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป

รักการบริการ

ชอบการเดินทาง

ชอบพบปะผู้คน

ไฝ่การเรียนรู้

สื่อสารภาษาต่างประเทศได้

เอกสารประกอบการสมัครอบรม

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาวุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง พื้นหลังสีฟ้า

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

ค่าสมัคร 1,000 บาท

ค่าลงทะเบียนอบรม 24,000 บาท

เอกสารสมัครใช้ 4 ใบ ทุกรายการ

หนังสืออนุมัติเปิดอบรม

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

สัมภาษณ์ วันที่ 19 เมษายน 2567  เริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ตัวอย่างบัตรมัคคุเทศก์ ภาคกลาง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart