GENERAL TOURIST GUIDE TRAINING COURSE

GENERAL TOURIST GUIDE TRAINING

หลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป นำเที่ยวได้ทั่วโลก

เปิดรับสมัครรุ่นที่ 8 แล้ว เริ่มอบรม 27 มกราคม 2567

GENERAL TOURIST GUIDE TRAINING

วิชามัคคุเทศก์ทั่วไป สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ทุกชาติทุกภาษารวมทั้งคนไทย พาเที่ยวได้ทั่วประเทศไทย ผู้ใดเข้าเรียนหลักสูตรนี้ จะได้รับแถมบัตรทัวร์ลีดเดอร์ให้ฟรี (กฎหมายแถมให้ ใช้สำหรับพาคนไทยออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้ทั่วโลก)

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป (บัตรมัคคุเทศก์ประเภทสูงสุด) สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ทุกชาติทุกภาษารวมนักท่องเที่ยวชาวไทย ท่องเที่ยวได้ทั่วประเทศไทย และจะได้รับแถมบัตรที่นำคนไทยออกไปเที่ยวนอกราชอาณาจักรได้ทั่วทั้งโลกฟรี หลักสูตรนี้มีจำนวนชั่วโมงการอบรมที่ 211 ชั่วโมง จัดอบรมเฉพาะวัน เสาร์ – อาทิตย์ ล้วน ๆ สำหรับผู้มีงานประจำให้มีโอกาสใช้วันหยุดมาอบรมได้ โดยไม่กระทบกับงานที่ทำ เปิดรับสมัครรุ่นต่อไปแล้ว (รุ่นที่ 9) สัมภาษณ์ และเปิดอบรมต้นเดือน สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

บรรยากาศการออกทัศนศึกษารุ่น 5

บรรยากาศการออกทัศนศึกษารุ่น 6

บรรยากาศการออกทัศนศึกษารุ่น 7 (1)

บรรยากาศการออกทัศนศึกษารุ่น 7 (4)

บรรยากาศการออกทัศนศึกษารุ่น 7 (5)

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไปนี้ เมื่ออบรมจนจบกระบวนการแล้วท่านจะได้รับบัตรมัคคุเทศก์ 2 ใบ ใบแรกใช้สำหรับนำเที่ยวในราชอาอาณาจักรโดยไม่จำกัดพื้นที่และประเภทการนำเที่ยว ทั้งทางบก ทางน้ำ เดินป่า ปีนเขา ดูนก เหล่านี้เป็นต้นโดยท่านสามารถใช้บัตรมัคคุเทศก์รับนักท่องเที่ยวได้ทุกชาติทุกภาษาทั่วโลก และอีกหนึ่งใบใช้สำหรับนำนักท่องเที่ยวชาวไทยออกไปเที่ยวนอกราชอาณาจักรได้ทุกประเทศทั่วโลก หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไปถือเป็นหลักสูตรยอดนิยมของผู้สมัครเข้ารับการอบรม เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ได้บัตรมัคคุเทศก์ 2 ใบ การนำเที่ยวนั้นสามารถนำเที่ยวได้ทั่วโลก จึงเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้ เปิดรับสมัครรุ่นต่อไปแล้ว (รุ่นที่ 9) สัมภาษณ์ และ เปิดอบรม ต้นเดือน สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป รวมเวลา 5 เดือนครึ่ง อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น

รูปแบบการฝึกอบรม

จัดฝึกอบรมเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้น เพื่อให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับฝึกอบรม ได้ใช้วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ มาอบรมซึ่งสามารถบริหารจัดการชีวิตการทำงานของท่านได้อย่างลงตัว ไม่ส่งผลกระทบกับการงานอาชีพที่ท่านทำอยู่ (หากมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่ไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ เราก็ไม่จัดตารางให้เรียนเพื่อท่านจะได้ใช้วันหยุดพักผ่อนตามอัธยาศัย) จัดอบรมวันละ 6 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 16.00 น. (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง) ระยะการอบรม 5 เดือน กับ 2 สัปดาห์ ท่านสามารถขาดลาได้ร้อยละ 20 ของชั่วโมงการอบรมรวมของหลักสูตร

กำหนดการฝึกอบรม

เปิดรับสมัครรุ่นต่อไปแล้ว (รุ่นที่ 9) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2567 หรือมีผู้สำรองที่นั่งครบ 120 คนจะปิดสมัครรับทันที

สัมภาษณ์  ต้นเดือน สิงหาคม 2567

เปิดอบรม ต้นเดือน สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป อบรมเฉพาะเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น ระยะเวลาการอบรม 5 เดือนกับ 2 สัปดาห์

สถานที่จัดฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 37 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร ณ อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 3-503 เดินทางมาง่าย ที่จอดรถเยอะ สถานที่โอ่โถง กว้างขวาง ไม่แออัดยัดเยียด มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน 2 สาย แอร์พอร์ตลิ้งค์ และสายสีเหลือง รถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย ให้ลงสถานี หัวมาก สถานีรถไฟฟ้าห่างจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1 กิโลเมตร

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

ค่าสมัคร 1,500 บาท ชำระเมื่อตัดสินใจสมัคร

ค่าลงทะเบียนอบรม 38,500 บาท

กรณีต้องการขอแบ่งชำระเงินค่าลงทะเบียน 3 งวด งวดแรกคือวันอบรมวันแรก งวดต่อไปห่างกันงวดละ 30 วัน รายละเอียดดังนี้

(งวด 1 จำนวน 20,000 บาท ชำระวันที่ 10 สิงหาคม 2567)

(งวด 2 จำนวน 10,000 บาท ชำระวันที่ 10 กันยายน 2567)

(งวด 3 จำนวน 8,500 บาท ชำระวันที่ 10 ตุลาคม 2567)

รวมการค่าใช้จ่ายนี้รวมค่าออกทัศนศึกษาแล้ว

ไม่มีการขอเก็บเงินเพิ่มใดใดอีก

(หมายเหตุ) ไม่รวมค่าประกันภัยอุบัติเหตุ

วิธีการสมัครเข้ารับการอบรม

โอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 064-0-35439-4 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์

แจ้งสลิปการโอนเงิน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ผ่านทางไลน์ของ Admin (Line: tnguide) หรือค้นหาคิวอาร์โค๊ทที่มีแสดงอยู่บนหน้าเว็ปไซด์นี้

Admin ดึงเข้ากลุ่มไลน์ของแต่ละรุ่นเพื่อรับทราบข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ และเตรียมตัวอบรมตามกำหนดต่อไป

หมายเหตุ จำนวนผู้สำรองที่นั่งต้องมีขั้นตํ่าอยู่ที่ 30 ท่าน จึงจะเปิดดำเนินการอบรมได้

หมายเหตุสำคัญ

ศูนย์อบรมมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จะทำการตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ผู้สมัครแต่ละรายนำมายื่นประกอบการสมัครเข้าอบรม ทุกราย หากพบว่าเป็นเอกสารเท็จ ผู้สมัครอบรมรายนั้นๆ จะสิ้นสภาพการเป็นผู้อบรมในหลักสูตรทันที ทั้งยังจะมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และไม่สามารถเรียกร้องค่าสมัคร และค่าลงทะเบียนอบรมคืนได้ทุกกรณี

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครอบรม

อายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์

เป็นบุคคลสัญชาติไทย

วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

รักการบริการ

ชอบการเดินทาง

ชอบพบปะผู้คน

ไฝ่การเรียนรู้

สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้

เอกสารประกอบการสมัครเข้าอบรม

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง พื้นหลังสีฟ้า

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

ค่าสมัคร 1,500 บาท

ค่าลงทะเบียนอบรม 38,500 บาท

เอกสารการสมัครใช้ 4 ใบ ทุกรายการ

ตัวอย่างบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป

ตัวอย่างบัตรทัวลีดเดอร์ (แถมให้ฟรี)

ตัวอย่างหนังสืออนุมัติเปิดหลักสูตร

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart